Oppimista tukevat palvelut

Alla olevaan taulukkoon on koottu oppimisvaikeuksien tukemiseen liittyviä palveluja. Klikkaamalla palvelun linkkiä, pääset kunkin palvelun omille www-sivuille.

Oppiminen

Terveyspalvelut

 • Lasten kuntoutustyöryhmä
 • Puhe-, toiminta- ja fysioterapia
 • Terveyskeskuslääkärin ja -psykologin palvelut
Lastentutkimusklinikka

 • Alakouluikäiset lapset
 • Erityiset oppimisvaikeudet
Sosiaalipalvelut

 • Perheneuvola
 • Lastensuojelu
 • Muut varhaisen tuen palvelut
Valteri, Onerva

 • Näkemisen, kuulemisen, kieleen ja autismikirjon häiriöihin liittyvät vaikeudet. Oppimisen tuki.
Lastenneurologia

 • Kehityksen erityisvaikeudet
 • Kehitysviivästymät ja -vammat
 • Puheenkehityksen häiriöt, esimerkiksi kielellinen erityisvaikeus
Kelan tarjoamat palvelut Kukkulan koulu

 • Laaja-alaiset koulunkäynnin vaikeudet