Mitä kotona voi tehdä

Kun lapsen koulunkäynnistä herää huolta, on tärkeää, että opettaja on jo varhaisessa vaiheessa tietoinen asiasta. Opettajat ja vanhemmat voivat yhdessä miettiä käytännön toimia, joilla lapsen tilanteeseen pyritään saamaan helpotusta. Lapsen ja nuoren koulunkäyntiä voidaan tukea myös kotona. Oheisille sivuille on koottu ohjeita sekä lapselle tai nuorelle sekä vanhemmille koulunkäynnin tukemiseen.

Oppiminen
Tarkkaavuus
Tunne-elämä
Fyysinen vointi

10,1_edited