Tarkkaavuuden tukeminen

Tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeudet heijastuvat laajasti lapsen koulunkäyntiin ja arjen toimintaan. Sen vuoksi on tärkeää, että sekä arjen aikuiset että lapsi itse ymmärtävät minkälaisesta vaikeudesta on kyse ja mitkä tukitoimet helpottavat tilannetta. Kouluvuosien myötä lapsi ja nuori oppii havainnoimaan tarkkaavuusvaikeuttaan ja löytää keinoja auttaa itseään. Oman työskentelynsä rinnalla lapset ja nuoret tarvitsevat ehdottomasti kodin ja koulun aikuisten tukea.

Lapsi/Nuori

Vanhempi

 • Mieti, missä tilanteissa sinun on vaikein keskittyä ja missä helpoin.
 • Pyri tekemään keskittymistä vaativat asiat tilanteessa tai paikassa, jossa sinun on helpoin keskittyä, esimerkiksi pöydän ääressä keittiössä.
 • Valitse läksyjen tekemiseen ajankohta, milloin keskityt ja jaksat parhaiten.
 • Mieti, voiko tilanteessa muuttaa jotain, jotta voit keskittyä paremmin. Esimerkiksi muuttaa paikkaa, äänen määrää, esillä olevien tavaroiden määrää, vierellä istuvaa.
 • Jos huomaat, että tietty tapa tehdä asioita auttaa sinua keskittymään, käytä sitä aina kun voit.
 • Auttaako keskittymistäsi, jos näpräät jotain hiljaa?
 • Kun aloitat tehtävää, mieti ensin: mitä sinun pitää tehdä ja miten se kannattaa tehdä. Aloita vasta sitten.
 • Jos et tiedä, miten tehdä,  muistele aikaisemmin tekemääsi samankaltaista tehtävää tai etsi mallia oppikirjasta.
Jos lapsen on vaikea suunnata tarkkaavuuttaan:

 • Ohjaa lapsen huomio kuuntelemaan sinua ennen ohjeen antamista.
 • Anna yksi ohje kerrallaan, lyhyitä ohjeita, varmista perille meno.
 • Kuuntele lasta keskittyen, niin annat mallin toisen kuuntelemisesta ja toisen sanoman tärkeydestä.
 • Kehu tai kiitä lasta onnistuneesta toiminnasta, yrityksestäkin, ja tee se mahdollisimman pian.

Jos lapsen on vaikea hillitä toimintaansa ja malttaa:

 • Auta lasta pysähtymään ennen tehtävän aloittamista ja kertomaan, mitä pitää tehdä
 • Anna lapselle palautetta mahdollisimman usein ja välittömästi, kun huomaat hänen malttavan, miettivän tai harkitsevan.

Jos lapsen on vaikea keskittyä pitkään, aloittaa ja ponnistella:

 • Jäsennä työskentelytilanne, esimerkiksi läksyjen tekemisen järjestys. Tauota sitä sopivasti ja sovitusti.
 • Pyydä lasta kertomaan, mitä hänen pitää tehdä ja miten.
 • Pitkän tehtäväkokonaisuuden voi jakaa pieniin osiin.
 • Toisinaan lapselta vaaditaan paikallaan olemista ja kuuntelemista esimerkiksi juhlissa. Mieti ennalta, mitä hiljaista ja ”näkymätöntä” lapsi voi puuhata pystyäkseen olemaan toivotusti. Mieti, mihin lapsi voi mennä, jos olo käy liian vaikeaksi.
 • Kehu tai kiitä pienestäkin onnistumisesta.

Jos lapsen on vaikea jäsentää ja suunnitella olemistaan ja toimintaansa tilanteiden vaatimusten mukaiseksi:

 • Suosi arkirutiineja eli samankaltaisena toistuvia tilanteita.
 • Voit jäsentää tilanteita kuvien avulla tai arkilukujärjestyksin.
 • Voit auttaa lasta palauttamaan mieleen, miten aikaisemmin on toimittu vastaavassa tilanteessa.
 • Lapsen taitojen vahvistamisessa on tärkeää huomata pienikin tavoiteltava asia lapsen toiminnassa ja antaa siitä myönteistä palautetta.

Tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeudet

Miten koulu auttaa
Mistä muualta apua

Lue lisää:
ADHD-liitto ry
Keski-Suomen ADHD-yhdistys ry