Koulunkäyntiä tukevat opiskelutaidot

Opiskelutaidot tarkoittavat erilaisia oppimista tukevia opiskelun ja mieleen painamisen keinoja, mutta myös mm. keskittymistä ja kykyä saattaa tehtävät loppuun.

Opiskelutaitoja lähdetään opiskelemaan heti koulutaipaleen alusta lähtien. Taidot kehittyvät lapsen kasvaessa. Myös vaatimukset lapsen omia opiskelutaitoja kohtaan lisääntyvät kouluvuosien edetessä. Hyviä opiskelutaitoja ovat mm. tehtävien tekemisen suunnittelu, oman toiminnan ja oppimisen arviointi sekä avun pyytäminen tarvittaessa.

Lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia, on usein vaikeuksia toimivien opiskelutapojen oppimisessa ja käyttämisessä. Alussa uusien tapojen opettelu vie aikaa, jolloin lapsi helposti luovuttaa. Siksi lapsi tarvitsee tukea uusien oppimistapojen harjoitteluun ja löytämiseen.

Kun vanhemmilla tai lapsella itsellään herää huolta lapsen oppimisesta, on tärkeä ottaa huoli opettajien kanssa puheeksi. Yhdessä on hyvä miettiä, miten lasta voidaan auttaa. Lisäksi koulun oppilashuollon henkilöstö on lapsen, vanhempien ja opettajien kanssa suunnittelemassa tukea ja miettimässä, onko tarvetta etsiä apua myös muista palveluista. He tietävät, minne ohjata ja miten näihin palveluihin pääsee.

  •  Opiskelutaidot ovat oppimista tukevia opiskelun ja mieleen painamisen keinoja.
  • Opiskelutaitoihin liitetään myös kyky keskittyä ja viedä tehtävät loppuun.
  • Hyviä opiskelutaitoja ovat mm. tehtävien tekemisen suunnittelu, oman toiminnan ja oppimisen arviointi sekä avun pyytäminen tarvittaessa.
  • Lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia, on usein vaikeuksia opiskelutapojen oppimisessa ja käyttämisessä.

Lue lisää:
Mitä kotona voi tehdä
Miten koulu auttaa
Mistä muualta apua