Koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet

Koulunkäynnin vaikeuksia voi ilmetä monista eri syistä. Vaikeuksien taustalla voi olla lapseen liittyviä tekijöitä, kuten:

 • tarkkaavuusvaikeudet,
 • liian vähäinen unen määrä,
 • ravintoon liittyvät tekijät,
 • tunne-elämän ongelmat tai
 • erityiset oppimisvaikeudet.

Koulunkäynnin vaikeuksiin voi johtaa myös lapsen perheeseen liittyvät asiat kuten:

 • perheenjäsenten väliset ristiriidat,
 • jäsentymätön arki,
 • vanhempien uupumus,
 • alkoholinkäyttö tai
 • perheenjäsenen vakava sairastuminen.

Myös koulu- ja luokkatilanteeseen liittyvät seikat saattavat olla lapsen koulunkäynnin vaikeuksien taustalla. Tällaisia voi olla esimerkiksi:

 • koulussa esiintyvä kiusaaminen,
 • luokan työrauhaan liittyvät ongelmat,
 • luokan jäsentymätön arki,
 • opettajan ja vanhempien väliset ristiriidat tai
 • opetukseen liittyvät syyt.

Näille sivuille on kerätty tietoa lapsen oppimiseen, tarkkaavuuteen, tunne-elämään ja fyysiseen vointiin liittyvistä vaikeuksista. Sivuille on koottu tietoa, mitä lapsi tai nuori ja hänen vanhempansa voivat tehdä tilanteen helpottamiskesi.  Lisäksi sivuilla on tietoa, miten koulussa voidaan auttaa ja mistä koulun ulkopuolisista tahoista voi hakea apua.

 • Koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia voi ilmetä koulupolun eri vaiheissa.
 • Kun lapsen koulunkäyntiin liittyen herää huolta, vanhempien ja opettajien on tärkeä keskustella asiasta.
 • Yhdessä on tärkeää miettiä, miten lasta voidaan auttaa.
 • Oppilashuollon henkilöstö voi arvioida, onko tarvetta etsiä apua myös muista palveluista.

Lue lisää:
Oppiminen
Tarkkaavuus ja keskittyminen
Tunne-elämä
Fyysinen vointi

Mitä kotona voi tehdä
Miten koulu auttaa
Mistä muualta apua