Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukeminen


Lukeminen
Luetun ymmärtäminen
Kirjoittaminen

Lukeminen

Lukivaikeuden taustalla on tyypillisesti sananlöytämisen vaikeutta. Sen vuoksi on tärkeää, että lapsi kohtaa kirjoitettua tekstiä mahdollisimman paljon. Koska kouluvuosien myötä luettavien tekstien määrä kasvaa, on vanhempien ja opettajien tärkeä seurata tekstien pituutta ja vaikeusastetta huomioiden lapsen lukutaito.

Lapsi/Nuori

Vanhempi

 • Etsi mukavaa luettavaa ja lue sitä hetki esimerkiksi iltaisin sängyssä ennen nukahtamista.
 • Kysy äänikirjoja reaaliaineisiin.
 • Lue lukuaineiden tekstit, kun ne tulevat läksyksi. Näin tunnilla työskentely ja kokeisiin kertaaminen helpottuu.
 • Lue lapselle ääneen häntä kiinnostavia kirjoja.
 • Lukekaa lapsen kanssa vuorotellen ääneen sopivan mittaisia tekstimääriä.
 • Lukuinnon löytyminen on keskeistä. Etsikää lasta kiinnostavaa luettavaa. On tärkeää, että luettava materiaali on sopivan lyhyttä ja sopivaa kirjasinkokoa.
 • Koulukirjojen tukena on äänikirjoja. Niiden käyttömahdollisuuksista kannattaa keskustella opettajien kanssa.

Takaisin ylös

Luetun ymmärtäminen

Moniin oppimisvaikeuksiin liittyy luetun ymmärtämisen vaikeutta. Iso osa kouluoppimisesta nivoutuu luetun kautta asioiden omaksumiseen, minkä vuoksi luetun ymmärtämisen tukeminen tärkeää.

Lapsi/Nuori

Vanhempi

 • Lue otsikko ja mieti omin sanoin, mitä se tarkoittaa.
 • Katso kuvat ja taulukot. Pohdi, mitä ne sinulle kertovat.
 • Onko tekstissä vaikeita sanoja, joita et ymmärrä? Kysy, mitä vaikea sana tarkoittaa.
 • Lue kappale ja mieti mitä siinä sanotaan. Lue uudelleen, jos et ymmärrä. Lue sitten seuraava ja pysähdy taas miettimään.
 • Lue huolella tiivistelmälaatikot, jos oppikirjassa on sellaiset.
 • Tee ajatuskartta tai tiivistelmä tärkeistä asioista.
 • Lopuksi mieti, mitä opit.
 • Pyydä lapsellesi tuki- ja erityisopetusta myös myöhempinä kouluvuosina. tukea voi saada, jos ilmenee vaikeutta ymmärtää luettua tekstiä.
 • Läksytilanteissa voit näyttää lapselle kohdan, mistä vastaus löytyy. Näin hieman helpotat läksyurakkaa, mutta lapsi pääsee silti harjoittelemaan luetun ymmärtämisen taitoa.
 • Muistuta lasta lukemaan otsikot ja katsomaan kuvat tarkkaan.
 • Kerro lapselle, että läksyjä tehtäessä myös kappaleen lukeminen on tärkeää. Näin tekstissä oleva tieto tulee pienissä palasissa. Se helpottaa myös kokeisiin valmistautumista.

 

Takaisin ylös

Kirjoittaminen

Kirjoitusvaikeuden taustalla on usein vaikeutta havaita äänteitä, minkä vuoksi on tärkeä ohjata lasta kuuntelemaan sanoissa olevia äänteitä ja tarkistamaan omaa kirjoitustaan. Sananlöytämisen vaikeus hankaloittaa usein tarinan keksimistä ja tuottavaa kirjoittamista.

Lapsi/Nuori

Vanhempi

 • Muista tavuttaa sana. Kirjoita sana tavu kerrallaan.
 • Tarkista kirjoittamasi sana tavuttamalla.
 • Kun kirjoitat tarinaa, kerro tarina ensin ja kirjoita sen jälkeen. Mieti mitä tapahtuu ensin ja mitä sitten. Voit myös mielessäsi kuvitella tarinaa kuvina. Nämä keinot usein helpottavat keksimistä.
 • Kirjaa asioita muistiin. Voit myös miettiä, missä järjestyksessä kirjoitat ja merkitä ne ”muistilistaan”.
 • Koevastauksissa mieti, mitä tiedät ja mitä vastaat koekysymykseen. Kirjoita vastaus sen jälkeen. Mieti, mitä muuta vielä tiedät asiasta.
 • Pyydä lasta tavuttamaan kirjoitettava sana.
 • Ohjaa lasta tarkistamaan kirjoittamansa sana tavuittain.
 • Jos lapsen on vaikea keksiä tarinaan kirjoitettavaa, voit auttaa apukysymyksillä; kuka tekee, mitä tekee, millainen henkilö on kyseessä, minne tapahtumat sijoittuvat.
 • Jos lapsen on vaikea päästä tarinan kirjoittamisessa alkuun, pyydä häntä kertomaan ensin sinulle, mitä tarinassa voisi tapahtua.
 • Jos kirjallinen ilmaisu on lapselle hankalaa, keskustele opettajien kanssa suullisten kokeiden tekemisestä.
 • Pohtikaa lapsen ja opettajien kanssa myös koetilannetta. Jos lapsi ei ehdi tehdä koetta, hänelle olisi tärkeä antaa lisäaikaa sen tekemiseen.

Takaisin ylös

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet

Miten koulu auttaa
Mistä muualta apua

Lue lisää:
lukusilta
lukusiivet
lukimat
omis-oppaat