Tunne-elämää tukevat palvelut

Alla olevaan taulukkoon on koottu tunne-elämän tukemiseen liittyviä palveluja. Klikkaamalla palvelun linkkiä, pääset kunkin palvelun omille www-sivuille.

Tunne-elämä

Sosiaalipalvelut

 • Perheneuvola
 • Lastensuojelu
 • Muut varhaisen tuen palvelut
Kukkulan koulu

 • Laaja-alaiset koulunkäynnin vaikeudet
Lastenpsykiatria

 • Alle 13-vuotiaat lapset
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmat
 • Neuropsykiatriset ongelmat
Kelan tarjoamat palvelut  Nuorisopsykiatria

 • 13-17-vuotiaat nuoret
 • Ahdistuneisuushäiriöt
 • Erilaiset masennustilat