Oppimista tukevat toimet kotona

Oppimisvaikeudet hankaloittavat merkittävästi lapsen selviytymistä kouluarjesta. Kun lapsella ilmenee oppimisessa hankaluuksia, aikuisten apu ja tuki on välttämätöntä. Ensinnäkin on tärkeä miettiä tukea vaikean taidon oppimiseksi. Lisäksi tulee arvioida koulutehtävien määrää ja vaikeusastetta. Jos läksyt ja kokeisiin valmistautuminen vievät liian ison osan lapsen vapaa-ajasta tai aiheuttaa toistuvia riitoja perheessä, on syytä pysähtyä miettimään lapsen työmäärää. Vanhempien on tärkeä kertoa opettajille koulutehtäviin liittyvistä ongelmista. Jos aikaa menee liikaa tai tunnekuorma on iso, kolmiportainen tuki antaa mahdollisuuksia auttaa lapsen tilannetta.

Vanhemmat ja lapsi itse voivat helpottaa lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan oppimista. Myös tarkkaavuutta ja opiskelutaitoja on mahdollista tukea. Mikäli kotona kokeillut keinot eivät helpota lapsen tilannetta, on tärkeää olla yhteydessä lapsen opettajiin. Vanhemmat ja opettajat voivat yhdessä lapsen tukena pohtia oppimistilannetta ja mahdollista koulupsykologin tuen tarvetta. Koulupsykologin kanssa voidaan myös arvioida mahdollisen koulun ulkopuolisen tuen tarvetta oppimisen tai tarkkaavuuden vaikeuksiin liittyen.

Opiskelutaitojen tukeminen
Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukeminen
Matematiikan taitojen tukeminen

Miten koulu auttaa
Mistä muualta apua