Mistä muualta apua

Kun huoli lapsen tai nuoren koulunkäyntiin herää, on tärkeää kodin tuen lisäksi olla yhteydessä kouluun. Yhdessä opettajien ja oppilashuollon henkilöstön kanssa voidaan miettiä, miten lasta ja nuorta voidaan koulussa tukea. Kun kodin ja koulun tuki ei riitä, voidaan rinnalle etsiä muita palveluja.

14,1

Miten koulu auttaa
Mistä muualta apua