Fyysistä vointia tukevat palvelut

Alla olevaan taulukkoon on koottu fyysistä vointia tukevia palveluja. Klikkaamalla palvelun linkkiä, pääset kunkin palvelun omille www-sivuille.

Fyysinen vointi

Terveyspalvelut

 • Lasten kuntoutustyöryhmä
 • Puhe-, toiminta- ja fysioterapia
 • Terveyskeskuslääkärin ja -psykologin palvelut
 Lastentaudit

 • 0-15-vuotiaiden lasten sairaudet lukuun ottamatta korva-nenä-kurkkutautien polikinikkahoitoa
 • Astma ja allergiat
 • Diabetes
 • Sydänviat
 • Kasvuun ja kehitykseen liittyvät ongelmat
 • Munuaissairaudet
 • Infektiotaudit
 • Suolistotaudit
 • Reumataudit
 Lastenpsykiatria

 • Alle 13-vuotiaat lapset
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmat
 • Neuropsykiatriset ongelmat
Sosiaalipalvelut

 • Perheneuvola
 • Lastensuojelu
 • Muut varhaisen tuen palvelut
Lastenneurologia

 • Kehityksen erityisvaikeudet
 • Kehitysviivästymät ja -vammat
 • Puheenkehityksen häiriöt, esimerkiksi kielellinen erityisvaikeus
Nuorisopsykiatria

 • 13-17-vuotiaat nuoret
 • Ahdistuneisuushäiriöt
 • Erilaiset masennustilat
 • Syömishäiriöt
 • Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät ongelmat
Kelan tarjoamat palvelut