Apua koulunkäyntiin Keski-Suomessa

Jokaisessa koululuokassa on lapsia, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä. Vaikeudet voivat liittyä oppimiseen, tarkkaavuuteen, tunne-elämään tai fyysiseen vointiin.

Lapsen vaikeuksien ilmaantuessa vanhemmat ovat usein neuvottomia ja huolissaan. Vanhemmat voivat helpottaa lapsen tilannetta, jos heillä on asiallista tietoa ja vinkkejä keinosta, mitä kotona voidaan tehdä.

Vanhempien ja opettajien yhteistyö on tärkeää, kun lapsen koulunkäynnissä ilmenee vaikeuksia. Kolmiportainen tuki antaa mahdollisuuksia rakentaa lapselle yksilöllisiä tukitoimia.  Vanhempien ja opettajien tukena koululla toimii oppilashuoltoryhmä.

Tarvittaessa lapsi voidaan ohjata jatkotutkimuksiin. Tutkimuspaikka vaihtelee kuntakohtaisesti. Keski-Suomessa on tarjolla palveluita lapsen koulunkäynnin tueksi.

”Apua koulunkäyntiin Keski-Suomessa”-sivustoa on työstetty Jyväskylän kaupungin rahoituksella. Työryhmässä on ollut edustajia Keski-Suomen keskussairaalan lastenvastuuyksiköstä, Oppimis- ja ohjauskeskus Onervasta, Niilo Mäki Instituutista sekä Jyväskylän kaupungin sosiaali-, terveys- ja opetustoimesta. Jos sivuihin liittyen on kysyttävää, voi kysymykset lähettää: nmi@nmi.fi

palvelurakenneKolmio

Sosiaalipalvelut

 • Perheneuvola
 • Muut varhaisen tuen palvelut
 • Lastensuojelu

Terveyspalvelut

 • Lasten kuntoutustyöryhmä
 • Puhe-, toiminta- ja fysioterapia
 • Terveyskeskuspsykologin
 • ja terveyskeskuslääkärin palvelut

Lastentutkimusklinikka

 • Erityiset oppimisvaikeudet

Valteri, Onerva

 • Näkemiseen, kuulemiseen, kieleen
 • ja autismikirjon häiriöihin liittyvät
 • vaikeudet. Oppimisen tuki.

Kukkulan koulu

 • Laaja-alaiset koulunkäynnin
 • vaikeudet

Lasten vastuualue

 • Lastenneurologiset sairaudet,
 • lastentaudit, ja lastenpsykiatriset sauraudet

Nuorisopsykiatria

 • Nuoruusikäisten psykiatriset
 • sairaudet

NMI_logo_vaakaksshp_logo_whJyva_skyla__logo_web_med

Koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet
Mitä kotona voi tehdä
Mistä muualta apua