Ongelmat fyysisessä voinnissa

Lapsen koulunkäynnin ongelmat voivat ilmetä fyysisenä oireiluna. Tyypillisiä oireita ovat toistuvat vatsakivut tai päänsärky, väsymys ja uniongelmat. Ongelmia voi ilmetä myös syömisessä. Toisinaan lapsi sairastaa paljon.

Toisinaan fyysisten oireiden taustalla on esimerkiksi tunne-elämän tai oppimisen pulmia. Lapsen vatsakipujen taustalla saattaa olla pelkoja tai jännittämistä. Toisinaan fyysiset ongelmat kuten pitkään jatkuneet säryt tai pitkäaikaissairaudet kuten diabetes heijastuvat tunne-elämään tai oppimiseen. Fyysisten oireiden ilmaantuessa lapsen kokonaistilanne onkin tärkeä arvioida riittävän kattavasti koulussa ja perusterveydenhuollossa tai tarvittaessa erikoissairaanhoidossa.

Kun vanhemmalla tai lapsella itsellään herää huoli lapsen hyvinvoinnista tai terveydestä, he voivat olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan tai tarvittaessa terveyskeskukseen. Terveydenhoitaja osaa opastaa myös ruokavalioon, liikuntaan tai nukkumiseen liittyvissä asioissa. Myös oman opettajan on hyvä tietää, jos lapsella on sellaisia terveyteen liittyviä ongelmia, jotka voivat näkyä koulussa esim. väsymisenä tai poissaoloina. Opettajat ja oppilashuollon henkilökunta  voivat olla tukena myös esim. median käyttöön, tupakointiin tai alkoholin käyttöön liittyvissä asioissa.

Koulunkäyntiin saattaa liittyä fyysistä oireilua:

  • Kivut ja säryt,
  • väsymys,
  • ongelmat nukkumisessa;
  • kastelu, tuhriminen;
  • päihteiden käyttö.
  • Fyysisten oireiden taustalla saattaa olla vaikeuksia oppimisessa tai tunne-elämässä.

Mitä kotona voi tehdä
Miten koulu auttaa
Mistä muualta apua