Opiskelutaitojen tukeminen

Koulunkäynti on lapsen työtä. Hän viettää koulussa ison osan päivää, rakentaa siellä tärkeitä ihmissuhteita ja käsitystään itsestään lapsena. Lapsen kehityksen kannalta onkin erittäin tärkeää, miten hän kokee selviytyvänsä kouluarjen monista vaatimuksista. Aikuisten on tärkeää seurata lapsen koulutyön sujumista, kuunnella lapsen ajatuksia koulunkäyntiin liittyen ja auttaa vaikeissa tehtävissä tai tilanteissa.

Lapsi/Nuori

Vanhempi

 • Kerro aikuisille kotona ja koulussa, jos tehtävät tuntuvat vaikeilta tai niitä on liikaa.
 • Tee läksyt säännöllisesti. Muista myös lukuläksy!
 • Jos sinulla on useita tehtäviä, mieti ensin, missä järjestyksessä teet ne.
 • Ota eteesi vain ne kirjat ja välineet, joita tarvitset.
 • Muista pitää tauko, kun keskittyminen herpaantuu. Muista olla tauolla vain n. 5-10 minuuttia.
 • Tehtävän teon vaiheet:
 1. lue ensin rauhassa, mitä tehtävässä pitää tehdä
 2. mieti, ymmärsitkö ohjeen (tarvittaessa lue uudelleen)
  • mieti sitten, miten teet tehtävän
 3. tee suunnitelman mukaan
 4. tarkista
 • Jos tehtävä ei onnistunut, palaa miettimään uutta tapaa.
 • Pyydä tarvittaessa aikuista auttamaan, jos et itse osaa tai pääse eteenpäin.
 • Käytä kalenteria, johon kirjaat tärkeät muistettavat asiat. Voit laittaa puhelimeen muistutuksen.
 • Suunnittele viikon ohjelmasi, esimerkiksi kokeisiin lukua eri illoille. Laita aloitus- ja lopetusaika sekä opiskeltava alue, esimerkiksi sivut 52–68. Pyri pysymään suunnitelmassasi.
 • Aloita kokeisiin lukeminen riittävän ajoissa. Lukusuunnitelma auttaa.
 • Kun olet tehnyt läksysi, pakkaa reppu heti. Laita reppu sinne, mistä se on kätevä ottaa aamulla (aina sama paikka).
 • Kysy lapselta kuulumisia koulupäivästä. valitse tilanne, jossa lapsi malttaa hetkeksi pysähtyä.
 • Jos lapsi vastaa ”ihan hyvää”, kysy konkreettisella kysymyksellä lisätietoa: esimerkiksi ”Mitä teit välitunnilla? Mitä opiskelitte matematiikassa?”
 • Ole kiinnostunut lapsesi läksyistä ja tarjoa apuasi. Ei haittaa, vaikka et aina osaa auttaa itse tehtävässä.
 • Lue lapselle pitkiä tekstejä tarvittaessa ääneen. Voit näytä, mistä suurin piirtein löytyy vastaus kysymykseen.
 • Rohkaise lasta oppimisessa. Kerro, että harjoittelu auttaa taitojen vahvistumiseen.
 • Ohjaa lasta tehtävän teon vaiheisiin. (katso lapsen / nuoren sarake)
 • Auta lasta jakamaan koealueen luettava määrä useammalle päivälle.
 • Ohjaa lasta kalenterin käyttöön harrastusmenoissa, läksyissä ja kokeissa.
 • Opasta lasta pakkaamaan reppunsa jo illalla.

Koulunkäyntiä tukevat opiskelutaidot

Miten koulu auttaa
Mistä muualta apua