Matematiikan vaikeudet

Matematiikan oppiminen vaatii monenlaisia taitoja. Tästä syystä vaikeudet matematiikassa voivat olla hyvin erilaisia eri lapsilla. On tärkeä seurata lapsen suoriutumista läksyistä, jolloin saa käsityksen siitä, mikä hänellä sujuu ja mihin hän tarvitsee tukea. Tyypillisesti matematiikan oppimisvaikeudet liittyvät peruslaskuyhtälöiden (esim. 2+3 tai 5×4) sujuvaan oppimiseen. Vaikeutena voi olla myös laskuvaiheiden oppimisen (esim. allekkainlaskusääntö) tai lukujen suuruusluokan ymmärtämisen pulmat.

Kun vanhemmilla tai lapsella itsellään herää huolta lapsen laskutaidosta, on tärkeä ottaa huoli opettajien kanssa puheeksi. Yhdessä on hyvä miettiä, miten lasta voidaan auttaa. Luokanopettajalla ja erityisopettajalla on keinoja arvioida lapsen laskutaitoja. Lisäksi koulun oppilashuollon henkilöstö on lapsen, vanhempien ja opettajien kanssa suunnittelemassa tukea ja miettimässä, onko tarvetta etsiä apua myös muista palveluista. He tietävät, minne ohjata ja miten näihin palveluihin pääsee.

  • Matematiikan oppiminen vaatii monenlaisia taitoja, joten vaikeudet matematiikassa voivat olla hyvin erilaisia.
  • Usein matematiikan oppimisvaikeudet liittyvät peruslaskuyhtälöiden (esim. 2+3 tai 5×4) sujuvaan oppimiseen.
  • Vaikkeutta voi olla myös laskuvaiheiden oppimisen (esim. allekkainlaskusääntö) tai lukujen suuruusluokan ymmärtämisessä.

Mitä kotona voi tehdä
Miten koulu auttaa
Mistä muualta apua

Lue lisää:
lukimat
omis-oppaat